Internationell Revolution nr. 82, Juli - Aug- Sept 2000