Internationell Revolution nr. 79, Nov 1999 - Jan 2000