Välkommen, IKS nya kamrater i Brasilien!

Printer-friendly version

Vi vill informera våra läsare om skapandet av en IKS-sektion i Brasilien. Detta kommer att avsevärt bidra till utvecklingen av vår organisations politiska närvaro i Latinamerikas viktigaste land – ett land som har den största industriella koncentrationen i denna region och även internationellt. Det finns också i Brasilien en miljö av proletära politiska grupper och element som har närmat sig revolutionära ståndpunkter. Vi har redan berört detta i vår press och på vår webbsida på portugisiska, gruppen OpOp (Arbetaroppositionen), där vi också tar upp offentliga möten och publicerar av gemensamma uttalanden om den sociala situationen. Vi har även på vår portugisiska webbsida publicerat debatten mellan våra två organisationer om den historiska materialismen, och texter av OpOp som vi anser har en särskild betydelse.. OpOp har också deltagit i arbetet på IKS 17:e internationella kongress och på Revolution Internationales 17:e kongress.

I Säo Paolo finns det också en grupp som håller på att bildas som är influerad av den kommunistiska vänsterns ståndpunkter. Vi har nyligen etablerat politiska relationer med denna grupp, och hållit ett gemensamt offentligt möte.

Vi hoppas naturligtvis att vårt samarbete med dessa grupper kommer att bli närmare och än mer fruktbart. Detta perspektiv står inte i motsättning till vår avsikt att etablera en specifik politisk närvaro i Brasilien. Tvärtom kommer vår permanenta närvaro i detta land att göra det möjligt för oss att stärka samarbetet mellan våra organisationer, detta desto mer eftersom det mellan våra kamrater och OpOp redan finns en lång gemensam historia, grundad på ömsesidig respekt och förtroende.

Skapandet av vår sektion är en konsekvens av vad IKS påbörjade för mer än 15 år sedan. Detta arbete har intensifierats de senaste åren genom de kontakter vi har med olika grupper och element, och genom att vi har haft offentliga möten i olika städer, där några av dessa – som har hållits på universitet – har varit oerhört välbesökta. För oss är detta inte slutet på en process utan ett betydande steg i utvecklandet av den kommunistiska vänsterns positioner på den sydamerikanska kontinenten. Detta är inte ett brasilianskt undantag, utan en del av samma fenomen som sker runt om i världen, där olika grupper framträder, som en produkt av klasskampens återkomst på en global nivå och tendensen hos arbetarklassen att ge upphov till revolutionära minoriteter.

IKS