Estoniakatastrofen: ”Utredningar” – ett sätt att mörklägga vapentransporterna

Printer-friendly version

Under våren/försommaren 2006 har det skett ytterligare avslöjanden om hur den svenska staten har agerat för att mörklägga tänkbara orsaker till förlisningen av färjan Estonia. I synnerhet hur den ansvarige för dessa ”utredningar” Johan Hirschfeldt (1) på regeringens direktiv, förstörde utredningsmaterial (2) och hur man in i det sista försökt att hemlighålla det avtal mellan militären och tullen angående frakt av hemligt (och stulet) militärt material från det forna Sovjetunionen via Estland. En stat vars existens i hög grad vilar på den svenska imperialismens ekonomiska, politiska och militära ”bistånd”, vars tillblivelse 1991, bara tre år före att färjan ”Estonia” förliste med 852 döda som konsekvens, i högsta grad utgjorde en förödmjukande provokation för den rysk/”sovjetiska” borgarklassen. Dessa nya avslöjanden bekräftar på ett skrämmande sätt den analys av Estoniakatastrofen som vi publicerade i Internationell Revolution 102 i början av 2005. Återigen påstår sig statsminister Göran Persson och hans trogna regeringskollega Mona Sahlin vara ”förvånade” över dessa avslöjanden. Men detta kan bara vara en lögn! I själva verket fanns det ett hemligt avtal mellan militären och tullverket (3)– 30 månader innan ”Estonia” sjönk (!) – om hur den svenska staten skulle dölja införseln av stulen militär krigsmaterial från det forna Sovjetunionen via Estland.

Detta visar på ett slående sätt den svenska statens cynism. Under mer än 10 års tid höll den knäpp tyst om vapentransporterna, tills att en anställ på tullverket som just blivit pensionerad fick dåligt samvete och avslöjade en del om vapentransporterna på ”Estonia”. Men in i det sista har staten förnekat detta. Istället har den byggt ett hycklande monument i Stockholm över offren för katastrofen, en av de största sjöfartskatastroferna i modern tid i Västeuropa, ett monument där staten säger sig ”hedra” dessa offer. Samtidigt har den svenska staten gjort allt för att förhindra en verklig undersökning av fartygsskrovet på havets botten, till den grad att de med militära medel har jagat bort expeditioner med stor teknisk kompetens (bland annat från Tyskland, där varvet som byggde ”Estonia” velat undersöka om det var en explosion som sänkte fartyget).Dessa jagades bort av den svenska militären med hänvisning till ”griftefriden”.

Detta kan bara tyda på att den svenska borgarklassen har något att dölja, dessutom att de fullkomligt struntar i offren för dess imperialistiska äventyr. Den svenska staten tycker om att presentera sig som en ”fredsälskande”, ”humanitär” stat, som inte använder sig av militära muskler. Men dess imperialistiska ambitioner i Baltikum (som utgör en av den svenska statens största militära och diplomatiska satsningar utomlands sedan 1809) visar att den svenska imperialismen är lika rovgirig, kall och cynisk som alla andra stater, inklusive stormakter som USA. Detta måste arbetarklassen ha i åtanke när den bedömer vem som har ansvaret för de 852 offren för Estonia-katastrofen.

Liebezeit 09-07-06

Noter

1. Johan Hirschfeldt har gjort sig känd för en annan utredning som är ideologiskt mycket lämpligare för den svenska borgarklassen, den om Tsunami-katastrofen, där han inte tvekat att peka ut enskilda ministrar och departement.

2. Se ”Utredare döljer fakta om Estonia” och ”Material till Estonia-utredningen förstört” på www.tv4.se

3. ”Hemligt militärt avtal när Estonia sjönk” på www.tv4.se

Geografisk region: