Internationell Revolution nr. 106, Dec 2005 – Feb 2006