Våra artiklar är nu öppna för kommentarer

Printer-friendly version

En öppen och kamratlig diskussion är grundläggande för att utveckla revolutionära ståndpunkter. Därför har vi nu öppnat våra artiklar för kommentarer från våra läsare. Vi hälsar alla läsare välkomna att ge kommentarer, förslag och kritik av våra artiklar, för att på så sätt stimulera diskussionen mellan revolutionärer.

IKS liv: