Revolutionära organisationer

Revolutionära organisationer

Debatt med IBRP: De marxistiska och opportunistiska visionerna för att skapa partiet

Under de
senaste månaderna har IBRP (1) publicerat artiklar i sin press om behovet
av en omstöpning av de revolutionära krafterna med ett perspektiv av att
skapa ett framtida internationellt kommunistiskt parti. En av dessa
artiklar "Revolutionärer, internationalister inför perspektivet
av krig och proletariatets situation."
(2), är ett dokument som
är framtaget i perioden efter förra årets krig i Kosovo (1999):

IKS liv: 

Politiska strömningar och länkar: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

De internationella kommunistiska konferenserna 1976-80

De internationella kommunistiska konferenserna 1976-80

Lärdomar ur arbetarrörelsens erfarenhet

För tjugofem år sedan, i maj 1980, upplöstes den cykel av internationella konferenser för den kommunistiska vänstern som initierats av PCInt, (Battaglia Communista) fyra år tidigare i total förvirring, efter att man antagit en motion om partiet som lagts fram av PCInt och CWO (Communist Workers’ Organisation). Denna motion hade som syfte att uttryckligen utesluta IKS på grund av vår så kallade ”spontanistiska” ståndpunkt i organisationsfrågan.

Politiska strömningar och länkar: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Revolutionära organisationer