Den revolutionära vågen, 1917-1923

Den revolutionära vågen, 1917-1923

Februari 1917: Arbetarråden öppnar vägen mot den proletära revolutionen.

Den ryska revolutionen 1917 var en massrörelse av de exploaterade, den största, den mest medvetna och den rikligaste med erfarenheter, med initiativ och en kreativitet som inte hade skådats tidigare i historien. Miljoner proletärer kom över sin isolering och förenade sig medvetet, skaffade sig medlen att agera kollektivt som en kraft, skapade sina egna instrument för att vräka den borgerliga staten över ända och ta makten

Arbetarrörelsens historia: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Andra texter från marxister och den kommunistiska vänstern

Här publicerar vi andra texter av maxister och den kommunistsiak vänstern som kan vara av intresse.

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Webbplatsstruktur: 

Prenumerera på RSS - Den revolutionära vågen, 1917-1923