Det parlamentariska spelet

Det parlamentariska spelet

Parlamentet och de parlamentariska valen har ingenting att erbjuda arbetarklassen.

Valfrågan under kapitalismens uppgångs- och förfallsperiod

Under kapitalismens uppgångsperiod

1800-talet var den period då kapitalismen verkligen utvecklades, då kapitalismen använde kampen för allmän rösträtt och parlamentariskt agerande i kampen mot både aristokratin och borgarklassens egna bakåtsträvande fraktioner. Rosa Luxemburg visade på detta i en artikel ”Socialdemokratin och Parlamentarismen” som skrevs 1904:

Aktuella händelser: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Varför sitter det idag vänsterpartier vid makten i de flesta europeiska länderna?

Det är alltså en fråga om att förstå orsakerna
till ett politiskt fenomen som vi ser på en europeisk skala, men som på en
internationell nivå motsvaras av demokraterna i USA. Innan vi går in på orsakerna till
detta fenomen, är det en fråga som vi i synnerhet måste besvara: kan vi påstå att det
ra: kan vi påstå att det
faktum, att socialdemokratin har en dominerande roll, är ett resultat av ett generellt
fenomen med samma orsaker i alla länder, eller är det snarare så att det är en serie
speciella och unika situationer i varje land som av en ren tillfällighet sker samtidigt?

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Det parlamentariska spelet