studentkamp

studentkamp

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!


Den explosion av ilska och revolt som
vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga
i Grekland är inte på något sätt något
isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i
kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan
dessa proletärer och den våldsamma repression, som har
avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess
statliga terror.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Prenumerera på RSS - studentkamp