Finanskrisen 2008 klasskamp 2009

Finanskrisen 2008 klasskamp 2009

Krisen är global – det är klasskampen också!

Men arbetare runtom i världen har
visat sin ovilja att acceptera dessa attacker. I Kina äger det rum
dagliga demonstrationer och strejker. I slutet på januari gick 2.5
miljoner arbetare ut i kamp i protest mot den ökande arbetslösheten.
Studenter och unga arbetare i Frankrike, Italien, Tyskland och i
synnerhet i Grekland har tagit till gatorna i protest mot ett
samhälle som inte erbjuder dem någon framtid. Denna ilska och
stridbarhet som vi såg hos strejkande sopåkare i Stockholm är en
del av ett internationellt svar från arbetarklassen på den
djupnande ekonomiska katastrofen.Aktuella händelser: 

Prenumerera på RSS - Finanskrisen 2008 klasskamp 2009