Internationella Kommunistiska Strömningen

Internationella Kommunistiska Strömningen

Välkomna, IKS nya sektioner i Turkiet och på Filippinerna!

Under IKS senaste kongresser, har vi
pekat på en internationell trend som består i att nya grupper
uppstår och individer kommer fram, som rör sig mot
vänsterkommunistiska ståndpunkter, och vi har lyft fram både
betydelsen i denna process, och det ansvar som det innebär för vår
organisation:

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

IKS 13:e kongress: Resolution om den internationella situationen

Nittonhundratalet
inleddes med att det kapitalistiska systemet gick in i sin förfallsperiod, med första
världskriget och med den första världsomspännande proletära revolutionära stormen
som fick ett stopp på kriget och satte igång en kamp för ett kommunistiskt samhälle.
Redan vid denna tid visade deiskt samhälle.

Redan vid denna tid visade den revolutionära marxismen på de två alternativ som
mänskligheten står inför: socialism eller barbari - och förutsade att i händelse av
ett nederlag för revolutionen, skulle det första världskriget följas av ett andra
världskrig, och av den största och farligaste tillbakagången för den mänskliga
kulturen i mänsklighetens historia.

IKS liv: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

IKS 13:e kongress: - Presentation

IKS höll sin 13:e
kongress i slutet av mars och början av april 1999. Som för varje organisation i
arbetarrörelsen, är kongressen ett mycket viktigt ögonblick i vår organisations liv
och aktiviteter. Denna kongress, hade dock en alldeles särskild betydelse. Å ena sidan
var den den sista under 1900-talet, och de förberedande  rapporterna var mer än vanligt

inriktade på att ge en historisk dimension till de områden som de behandlade. Å den
andra sidan, oavsett vilka krav som almanackan ställer, ägde kongressen rum i ett
ögonblick som kännetecknades av historiens accelerering genom kriget i Jugoslavien.

IKS liv: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Hur blir man medlem i IKS?

De senaste månaderna har vår organisation mottagit flera brev från läsare som har ställt frågan ”hur ska man göra för att bli medlem i IKS?”. Denna önskan hos dessa personer som söker efter ett klassperspektiv, att förverkliga en militant övertygelse, har uttryckts i flera olika delar av världen, i länder så olika som Frankrike, USA, Storbritannien och Bangla Desh. Vi har redan svarat dessa läsare personligen och föreslagit att de påbörjar en diskussion med vår organisation för att klargöra och tydliggöra våra ståndpunkter.

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Webbplatsstruktur: 

Grundläggande ståndpunkter

Internationella Kommunistiska Strömningen försvarar följande grundläggande politiska ståndpunkter...

Internationell Revolution, Internationella Kommunistiska Strömningens sektion i Sverige, försvarar följande politiska ståndpunkter:

*Sedan första världskriget har kapitalismen varit ett socialt system i förfall. Det har två gånger kastat mänskligheten in i en barbarisk cykel av kriser, världskrig, återuppbyggnad och nya kriser. Under 80-talet har det inträtt i sin slutgiltiga fas i detta förfall, sönderfallet.

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Webbplatsstruktur: 

Prenumerera på RSS - Internationella Kommunistiska Strömningen