Israel / Palestina

warning: Creating default object from empty value in /home/gmpmprdg/public_html/sv/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

I Libanon och Gaza, konflikten fortsätter

Libanon, detta lilla land i Mellanöstern tycks kristallisera alla de imperialistiska spänningarna i regionen som helhet.

Krig i Mellanöstern: Vad är alternativet till det kapitalistiska barbariet?

Det strategiskt viktiga Mellanöstern har länge stått i fokus för rivaliteten mellan stormakterna. Under första världskriget ledde Frankrike och Storbritannien ansträngningen att dela upp det sönderfallande ottomanska riket som stöddes av Tyskland. Under andra världskriget konfronterade Tyskland och dess lokala representanter Storbritannien och dess allierade. Efter kriget sköts både Storbritannien och Frankrike alltmer i bakgrunden av USA, som kom att konfrontera sin främsta rival Ryssland. En konfrontation där bägge sidor använde den arabisk-israeliska konflikten för sina syften.

Läsarbrev - Nation eller klass?

Läsarbrev – Nation eller klass?

”Hej ni kamrater! 

Mellan Östern: Det enda svaret på det ständigt eskalerande kriget: den internationella klasskampen!

Än en gång står Mellan Östern i lågor. Israeliska bombplan och krigsfartyg bombar systematiskt Beirut och andra mål i södra och norra Libanon. Hundratals civila har blivit dödade eller lemlästade och vital infrastruktur har förstörts. Flyktingar flyr från de bombade områdena i allt mer växande skaror. Förberedelser för en markinvasion från den israeliska arméns sida pågår när detta skrivs. I söder, på Gazaremsan, endast några månader efter Israels tillbakadragande av trupper, så har området på nytt blivit ett slagfält för israeliska trupper och beväpnade palestinska organisationer. Den israeliska militära blockaden av de båda områdena stryper ekonomin och orsakar fruktansvärt lidande för lokalbefolkningen. Men befolkningen i Israel blir också allt mer skräckslagen: Hizbollah-raketerna har redan orsakat flera dödsfall norrut när 8 människor dödades av en missil som träffade en järnvägsstation i Haifa.

Attacken i Gaza: Alla stater stora som små är imperialistiska

I slutet på juni blev situationen för dem som lever på Gaza remsan värre än någonsin, när den israeliska armen gick till attack igen.

Valet av Hamas ingen seger för de förtryckta

Hamas vann överraskande valet i Palestina. De vann 76 av 132 platser i parlamentet och överskuggade helt Fatah. Detta illustrerar hur stormakterna har allt större svårigheter att kontrollera en alltmer kaotisk internationell situation.
Prenumerera på innehåll