Sverige

Sverige

Klasskamp: Strejken bland gruvarbetare och kabinpersonal - en del av den internationella klasskampens återkomst

Den fråga som
ställs i denna situation är. vad kan vi göra? Vad
finns det för alternativ till denna alltmer brutala klasspolitik
från den härskande klassens sida? Vad har vi som arbetare
för alternativ, för att kunna försvara oss i denna
situation?

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Finns det en ”god” nationalism?

Fira nationaldag? Den
enda offentliga person som denna dag vågade hylla nationaldagen
och ”det nationella” var ärkestalinisten och reaktionären
Jan Myrdal, som i ett heluppslag i en av de största
kvällstidningarna förklarade med grötmyndig stämma
varför det var ”rätt och riktigt” att fira
nationaldagen (samme persons argument för Pol Pots folkmord i
Kambodja for 30 år sedan klingar märkligt lika).

Geografisk region: 

Borgarklassens kontinuitet vi makten

Socialdemokratin har haft ett unikt monopol på
regeringsmakten, jämförbar med en diktaturstat med enpartiväsende. Trots urusla
val och ett svagt stöd satt socialdemokratin kvar vid makten år efter år. Men
man satt knappast kvar för att man var det mest populära partiet, utan enbart
därför att det inte fanns något parlamentariskt alternativ. Socialdemokraterna
regerade i ensamt majestät trots att man inte längre var ett majoritetsparti,
utan kunde inneha regeringsmakten trots man alltmer närmade sig 30 % av
rösterna.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Efter valet Nya fräscha företrädare fortsätter åtstramningspolitiken

Valresultatet
2006 var väntat och efterlängtat av hela borgarklassens politiska apparat.
Trots att man talar om att den nya regeringen inte fick den ”smekmånad” man
hoppades på har man redan rört om i grytan för att åstadkomma ett snabbt
rollbyte.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Försämringarna av A-kassan Högern attackerar och vänstern splittrar

Högerregeringen har precis som man lovat i valrörelsen
genomfört stora försämringar av arbetslöshetsersättningen, genom att sänka
ersättningsnivån och samtidigt kraftigt höja avgiften till a-kassan. Detta
skall enligt regeringen leda till ”att fler kommer ut i arbete”.
Men hur sänkta ersättningsnivåer skulle leda till fler jobb
är det naturligtvis ingen i regeringen som talat om för oss.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Valet 2006: Vad har de för val att erbjuda oss?

Valen är en pseudohändelse,
borgarklassens sätt att upprätthålla den demokratiska fasaden. Är man
desillusionerad över de alternativ som borgarklassen erbjuder, ska man
åtminstone välja det ”minst onda” och göra sin ”demokratiska plikt” – i
synnerhet i ett land som Sverige där valdeltagandet alltid varit högt, med
siffror som varit jämförbara med det forna östblockets stalinistiska
diktaturer, där undersåtarna tvingades till valurnorna. Annars blir man
beskylld för ”antidemokrat”, ”soffliggare” eller så ”gynnar man framväxten av
högerextrema rörelser”. Borgarklassens brösttoner mot dem som ifrågasätter den
”demokratiska” klassdiktaturen brukar dock klinga av så fort valcirkusen är
över. Då är det ju aldrig någon som frågar vad man tycker!

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Valet i höst: Socialdemokratin går i spetsen för attackerna på arbetarklassens levnadsstandard

Vårt enda alternativ är att utveckla vår kamp i solidaritet och enhet, för att försvara våra levnadsvillkor. Detta är det enda sättet för proletariatet att återfinna sin styrka som en revolutionär klass, för att kunna utveckla sin kamp mot kapitalismen och dess institutioner som stat och parlament, för att störta en kapitalistisk världsordning som endast har misär och krig att erbjuda mänskligheten. Endast då kan ett nytt verkligt solidariskt klasslöst samhälle fritt från exploatering och förtryck skapas.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Prenumerera på RSS - Sverige