Polen

Polen

Polen 1980: Lärdomar, fortfarande giltiga för arbetarklassens kamp

I
Polen, för tjugo år sedan, sommaren 1980, utbröt den viktigaste rörelsen i
världsproletariatets kamp sedan slutet på den revolutionära vågen, som
påbörjades i och med slutet av det första världskriget och fortsatte till
början av tjugotalet. Idag, när den härskande klassens ideologi helt avvisar
idén om att arbetarklassen skulle existera, än mindre att den kan agera till
försvar för sina intressen, så är det nödvändigt för revolutionära organisationer
att påminna arbetare om det största utbrottet av arbetarkamp under närmare 80
år.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Arbetarrörelsens historia: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Polen