Grekland

Grekland

Mot åtstramningen - En enad klasskamp!I
Grekland kokar ilskan och den sociala situationen är explosiv. Just
nu tvingar den grekiska staten arbetarklassen till allt större
uppoffringar. Alla generationer och sektorer av arbetarklassen
drabbas hårt. Arbetare inom den privata sektorn, den offentliga
sektorn, arbetslösa, pensionärer, studenter med tillfälliga
anställningar.. Ingen kommer undan. Arbetarklassen som helhet hotas
av kraftiga försämringar av levnadsstandarden.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!


Den explosion av ilska och revolt som
vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga
i Grekland är inte på något sätt något
isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i
kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan
dessa proletärer och den våldsamma repression, som har
avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess
statliga terror.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Prenumerera på RSS - Grekland