Europa

Europa

Kravallerna i Tallinn: Borgarklassen eldar på nationalismen för sina imperialistiska syften!

De våldsamma
kravaller som utspelades i Tallinn den 26-28 april 2007, angående
flyttandet av ett ryskt/sovjetiskt krigsmonument som hyllar den
”sovjetiska” armen under andra världskriget, blixtbelyser de
imperialistiska spänningar som finns mellan dagens Ryssland och
de sovjetrepubliker som bröt sig ur ”Sovjetunionen” när
det definitivt kollapsade sommaren 1991. Det hårda och bittra
tonläget från bägge sidor uttrycker detta på
ett öppet sätt, där den ryska republiken på ett
burdust och aggressivt sätt försöker återvinna
så mycket som möjligt av den forna supermaktens –
Sovjetunionens – styrka, inflytande och respekt.

Geografisk region: 

Airbus, Alcatel:Än en gång är fackföreningarna på plats för att sabotera arbetarkampen

Avskedanden, neddragning av personal, fabriksnedläggelser, tillfälliga anställningar, utlokalisering… lönearbetarna är mer och mer underkastade den fruktansvärda verkligheten i en accelererande kapitalistisk kris. Samma attacker äger rum i Europa (Airbus, Alcatel, Volkswagen, Deutsche Telekom, Bayer, Nestle, Thyssen Krupp, IBM, Delphi…) som i USA (Boeing, Ford, General Motors, Chrysler…) I den privata sektorn i Frankrike, försvann officiellt 10 000 jobb under 2006 och nu planerar man ta bort ytterligare 30 000 jobb under 2008.

Aktuella händelser: 

Geografisk region: 

Kravallerna i Köpenhamn: Polisprovokationer och våld för att demoralisera en ny generation av arbetare

Den 1:a mars angrep då slutgiltigen den danska polisen
ungdomarna som försökte försvara det s.k. ”Ungdomshuset” på Nörrebro i
Köpenhamn. Den danska staten och dess polis hade förberett sig under lång tid,
ungefär ett halvår, de använde sig av hundratals poliser från Elitstyrkorna, de
s.k. ”antiterrorist” styrkorna för att med närmast militära medel driva ut
ungdomarna från ”Ungdomshuset”.

Geografisk region: 

Varför sitter det idag vänsterpartier vid makten i de flesta europeiska länderna?

Det är alltså en fråga om att förstå orsakerna
till ett politiskt fenomen som vi ser på en europeisk skala, men som på en
internationell nivå motsvaras av demokraterna i USA. Innan vi går in på orsakerna till
detta fenomen, är det en fråga som vi i synnerhet måste besvara: kan vi påstå att det
ra: kan vi påstå att det
faktum, att socialdemokratin har en dominerande roll, är ett resultat av ett generellt
fenomen med samma orsaker i alla länder, eller är det snarare så att det är en serie
speciella och unika situationer i varje land som av en ren tillfällighet sker samtidigt?

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Utvidgningen av den europeiska unionen: Europa: en ekonomisk allians och ett fält för imperialistiska manövrer

Denna process antas vara långt gången eftersom planen är att
utvidga den Europeiska unionen from 15 till 25 medlemsländer till första maj
2004, samtidigt som ett förslag på en europeisk konstitution redan håller på
att tas fram.

Kommer den härskande klassen verkligen vara kapabel
att gå utanför den avgränsade nationella ramen? Kommer den att vara kapabel att
överkomma den ekonomiska konkurrensen och dess egna imperialistiska
motsättningar? Kommer den att vara förmögen att göra ett slut på det ekonomiska
kriget och dessutom på de militära konflikter som många gånger har slitit
kontinenten i stycken?

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Prenumerera på RSS - Europa