Parti och fraktion

Parti och fraktion

Debatt med IBRP: De marxistiska och opportunistiska visionerna för att skapa partiet

Under de
senaste månaderna har IBRP (1) publicerat artiklar i sin press om behovet
av en omstöpning av de revolutionära krafterna med ett perspektiv av att
skapa ett framtida internationellt kommunistiskt parti. En av dessa
artiklar "Revolutionärer, internationalister inför perspektivet
av krig och proletariatets situation."
(2), är ett dokument som
är framtaget i perioden efter förra årets krig i Kosovo (1999):

IKS liv: 

Politiska strömningar och länkar: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Arbetarrörelsens historia: Vänsterfraktioner i försvaret av det proletära perspektivet

I dessa tider då
perspektivet av att avskaffa det kapitalistiska samhället och dess barbari
tycks ”utom räckhåll” för de flesta arbetare, måste revolutionärer mer än någonsin
insistera på långsiktigheten i sitt arbete och inte enbart låta sig fixeras av
den omedelbara situationens omständigheter. Revolutionärers arbete riktar sig
alltid mot framtiden och inte enbart en kamp till försvar av proletariatets
omedelbara intressen. Som historien har visat, kan bara en revolution bli
framgångsrik om den revolutionära organisationen, om partiet, motsvarar de
uppgifter som den måste fullgöra.

Men ett parti som kan
fullgöra sina uppgifter uppstår varken som en enkel proklamation eller
spontant, utan är resultatet av många års uppbyggande och kamp. I detta
avseende är dagens revolutionärer redan involverade i att förbereda bildandet
av det framtida partiet. Det vore fatalt om revolutionärer underskattade den
historiska betydelsen av sitt arbete.

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Parti och fraktion