klasskampen

klasskampen

Mot åtstramningen - En enad klasskamp!I
Grekland kokar ilskan och den sociala situationen är explosiv. Just
nu tvingar den grekiska staten arbetarklassen till allt större
uppoffringar. Alla generationer och sektorer av arbetarklassen
drabbas hårt. Arbetare inom den privata sektorn, den offentliga
sektorn, arbetslösa, pensionärer, studenter med tillfälliga
anställningar.. Ingen kommer undan. Arbetarklassen som helhet hotas
av kraftiga försämringar av levnadsstandarden.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Solidaritet med studentrörelsen i Grekland!


Den explosion av ilska och revolt som
vi nyligen har sett hos den nya generationen av proletariserade unga
i Grekland är inte på något sätt något
isolerat eller specifikt fenomen. Den har sina rötter i
kapitalismens världsomfattande kris och den konfrontation mellan
dessa proletärer och den våldsamma repression, som har
avslöjat den verkliga naturen hos borgarklassen och dess
statliga terror.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Klasskampen behöver inga fackföreningar! Arbetarklassen måste kämpa tillsammans!Samtidigt som vi varje dag i olika media får nya besked om den
kapitalistiska krisens senaste konvulsioner, har vi sett hur
klasskampen har fortsatt, med oförminskad styrka trots fackets
försök att ”lägga locket på” och begränsa kampen. På andra
sidan Öresund, i Danmark, parallellt med den svenska
sjuksköterskestrejken, ägde det rum en strejk bland sjuksköterskor
och förskollärare, som borgarklassen starkt fördömde, på grund
av ”bristande samhällsansvar”. I förra veckan pågick
strejkaktioner bland bussförare i Århus på Jylland, för samma
krav som de svenska bussförarna strejkade för i somras.

Territoriella situationer: 

Vi måste alla kämpa tillsammans mot regeringens attacker!

I namn av ett ”rättvisare
samhälle” har Sarkozy och hans miljardärspolare
fräckheten försöka få oss att acceptera
nedskärningarna och förändringarna av de ”särskilda
pensionsförmånerna” och få alla att arbeta i 40 år
för sin pension.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Prenumerera på RSS - klasskampen