Europa

Europa

Latinamerika: Klasskampen utvecklas trots statens förtryck och ideologiska fällor

Runt om i världen är
arbetarnas levnadsvillkor under attack, antingen av privata företag eller i
statliga. Attacker på lönerna, ökningen av arbetslösheten, försämringen av
"välfärden", förvärrade arbetsvillkor, ökande fattigdom - detta är
priset arbetarklassen får betala för kapitalismens kris. Men dessa enorma
attacker slår inte mot ett besegrat proletariat som är berett att passivt
acceptera alla offer som krävs av det.
Tvärtom, vi ser allt
starkare reaktioner från arbetarna att stå upp emot dessa attacker. Trots att
det tystas ned av medierna i de utvecklade länderna, sker en omfattande arbetarkamp
i Latinamerika idag.

Aktuella händelser: 

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Angående Expectativas Fallidas - "Espana 1934-39" : Rådskommunisterna och kriget i Spanien

Vi vill
ge några kommentarer till boken Expectativas
Fallidas (Espana 1934-39)
(betyder ungefär i svensk översättning "Misslyckade
Perspektiv")
  vilken
publicerades på hösten 1999. Denna bok är en samling av olika ståndpunkter
som antogs av den Rådskommunistiska strömningen i förhållande till
kriget i Spanien 1936-39. Den innehåller texter av Mattick, Korsch och
Wagner, med en introduktion av Cajo Brendel, en av de få kvarvarande Rådskommunistiska
medlemmar som fortfarande lever.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Historiska händelser: 

Politiska strömningar och länkar: 

Arbetarrörelsens historia: 

Polen 1980: Lärdomar, fortfarande giltiga för arbetarklassens kamp

I
Polen, för tjugo år sedan, sommaren 1980, utbröt den viktigaste rörelsen i
världsproletariatets kamp sedan slutet på den revolutionära vågen, som
påbörjades i och med slutet av det första världskriget och fortsatte till
början av tjugotalet. Idag, när den härskande klassens ideologi helt avvisar
idén om att arbetarklassen skulle existera, än mindre att den kan agera till
försvar för sina intressen, så är det nödvändigt för revolutionära organisationer
att påminna arbetare om det största utbrottet av arbetarkamp under närmare 80
år.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

Arbetarrörelsens historia: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Utvidgningen av den europeiska unionen: Europa: en ekonomisk allians och ett fält för imperialistiska manövrer

Denna process antas vara långt gången eftersom planen är att
utvidga den Europeiska unionen from 15 till 25 medlemsländer till första maj
2004, samtidigt som ett förslag på en europeisk konstitution redan håller på
att tas fram.

Kommer den härskande klassen verkligen vara kapabel
att gå utanför den avgränsade nationella ramen? Kommer den att vara kapabel att
överkomma den ekonomiska konkurrensen och dess egna imperialistiska
motsättningar? Kommer den att vara förmögen att göra ett slut på det ekonomiska
kriget och dessutom på de militära konflikter som många gånger har slitit
kontinenten i stycken?

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

IKS ingripande i rörelsen mot CPE i Frankrike

Proletariatets revolutionära organisationer har ett ansvar att göra bestämda och klara ingripanden i arbetarklassens kamp. De har också ett ansvar att i sina publikationer ge en beskrivning av sitt ingripande. Då IKS i studentrörelsens mot CPE såg en proletär rörelse kunde det snabbt ta del av denna första kamp av en ny generation i arbetarklassen.

Territoriella situationer: 

Geografisk region: 

IKS liv: 

Prenumerera på RSS - Europa