Korrespondens med andra grupper

Korrespondens med andra grupper

Uttalande av KRAS (Ryssland) om kriget i Georgien

Vi publicerar här det ställningstagande om kriget i Georgien sommaren 2008 som kamraterna delat ut ända sedan början på kriget. KRAS är en liten grupp inom den anarkosyndikalistiska rörelsen och finns framförallt i Ryssland.

Geografisk region: 

IKS liv: 

Politiska strömningar och länkar: 

Debatt med IBRP: De marxistiska och opportunistiska visionerna för att skapa partiet

Under de senaste månaderna har IBRP (1) publicerat artiklar i sin press om behovet av en omstöpning av de revolutionära krafterna med ett perspektiv av att skapa ett framtida internationellt kommunistiskt parti. En av dessa artiklar "Revolutionärer, internationalister inför perspektivet av krig och proletariatets situation." (2), är ett dokument som är framtaget i perioden efter förra årets krig i Kosovo (1999):

IKS liv: 

Politiska strömningar och länkar: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Den proletära politiska miljön och frågan om kriget: Faran för sekterism i det internationalistiska lägret

Vid slutet av år 2003 bevittnade vi hur världskapitalismen tog ytterligare ett steg mot avgrunden - ett steg som togs i och med det andra kriget i Persiska viken i mars 2003

 I förhållande till den slakt som detta krig representerar, har de viktigaste grupperna i den internationella kommunistiska vänstern återigen visat att de är kapabla att svara på den borgerliga propagandan genom att anta resoluta internationalistiska ståndpunkter. Gentemot de ideologiska kampanjerna från borgarklassen som syftar till att förvirra arbetarklassen, försvarade dessa grupper marxismens ABC. Detta betyder förstås inte att dessa organisationer försvarade identiskt lika ståndpunkter. Nej, utifrån vår ståndpunkt, har ingripandet från de flesta av dem visat på stora svagheter, i synnerhet vad det gäller att förstå den fas av imperialistiska konflikter som påbörjades i och med kollapsen av Östblocket och som resulterade också i att dess rival, Västblocket, upplöstes

Aktuella händelser: 

IKS liv: 

Politiska strömningar och länkar: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Teorin om kapitalismens förfall är förankrad i kärnan av den historiska materialismen: Från Marx till den kommunistiska vä

Vi påbörjar här en ny serie artiklar som ägnas åt teorin om kapitalismens förfall (1). Sedan en tid har en kritik av detta begrepp uppkommit. I stor utsträckning är det ett resultat av ett arbete av akademiska eller parasitära grupperingar. Andra uttrycker däremot en reell brist på förståelse inom den revolutionära miljön (2), eller kommer från personer som försöker orientera sig politiskt och som ställer frågor om kapitalismens historiska utveckling.

IKS liv: 

Allmänna teoretiska frågor: 

Arvet från den kommunistiska vänstern: 

Prenumerera på RSS - Korrespondens med andra grupper