Läasrbrev om Franz Jakubowski

Utskriftsvänlig versionSend by email

Vi tycker att det här en
intressant artikel som vi har fått från en läsare i
Norge angående Franz Jakubowski, intressant att publicera
därför att F. Jakubowski var onekligen in mycket intressant
marxistisk teoretiker, som vare sig tillhörde den
tysk-holländska eller den italienska vänstern utan som Karl
Korsch (och med influenser från G.Lukács) var medlem i
KPD (Komunistische Partei Deutschlands) fram till 1926, och tillhörde
den vänsteropposition som upprördes över
kommunistpartiernas degenerering. Vi rekommenderar också våra
läsare att försöka få tag i och läsa
”Ideology and Superstructure” som Pluto press gav ut 1990.

Franz Jakubowski - den hjemløse marxist.

Franz Jakubowski var en svært original marxist og aktivist.
Han blei født i 1912 i Poznan i Polen. Han kan på
enkelte områder, sammenlignes med Raya Dunayewskaya, som utga
den utmerka boka, "Marxism and Freedom", og var
grunnleggeren av den Hegel-inspirerte "Marxist Humanism".
Jakubowski blei trotskist, samtidig med at Adolf Hitler kom til
makta. Seinere blei han bestevenn med venstrekommunisten (mer eller
mindre), Karl Korsch, og var sammen med Korsch, med i ei revolusjonær
studentgruppe. På tross av sin sin trotskisme og sitt vennskap
med en venstrekommunist, så han, merkelig nok, på
Sovjetunionen som en "proletarisk stat". I Gdansk var han
aktiv i støtte til den spanske republikken under borgerkrigen
i Spania. Kommunistpartiet i Gdansk tilbød ham en ledende
rolle i dette arbeidet. Det blei hindra av KOMINTERN, som tydeligvis
ikke var særlig begeistret for Jakubowski. I 1936 blei han
kasta i fengsel av nazistene, Han kom seg seinere fri, og han endte
til slutt i USA. Der tok han ikke opp igjen sitt politiske arbeid, og
han døde i 1970.
Men; i 1936 publiserte han mesterverket
"Ideologi og overbygning", som er bakrgrunnen for denne
artikkelen. Den blei gitt ut i Gdansk, og den var resultatet av hans
doktoravhandling. Min utgave er på engelsk, utgitt av "Pluto
Press" i 1990. (Forordet er av Frank Furedi, som i 1990 var
konsulent for tidsskriftet "Living Marxism".)(1)
I denne
boka blir produksjonsforhold, produktivkrefter og overbygning
behandla i sammenheng. Etter mitt syn, er kapitlet om proletarisk
klassebevissthet, det absolutt mest interessante. Dette taes opp i
siste kapitlet. Boka begynner forøvrig med en gjennomgang av
Hegel, Feuerbach, filosofi, idealisme og materialisme.

For
Jakubowski var det avgjørende i bestemmelsen av et fenomen,
dets forhold til andre fenomen. Dette er grunnen, slik Jakubowski
forstod Marx, til at marxismen ikke definerer en kapitalist, som
f.eks. en "rik mann".  En kapitalst er man hvis man
står i et utbyttingsforhold til arbeidere. Videre viser
Jakubowski til hvordan kapitalistene forholder seg til hverandre som
individer, mens proletariatet tvinges til å formes til å
oppfatte seg seg som ei klasse. Siden slutten av den 2.verdenskrigen,
har arbeiderne gradvis mista sin klassebevissthet i mange land,
kanskje spesielt i de "rikeste" landa. Imperialismen
smelter i vår tid om en hel klode til å bli kopier av
Hollywood og til å bli "underholdnings-søkende"
roboter, med fullstendig urealistiske tanker og meninger. Det er
selvføgelig ingenting galt hverken med reliigion, myter, magi,
mystikk, musikk eller filmer, i seg sjøl, men i den seinere
tid, har "brød og sirkus"-industrien  begynt å
oppføre seg som en fullstendig "ned-doper",også,
dessverre, ved (mis-) bruk av forsåvidt positive fenomener i
vår tid, i tjeneste (muligens ubevisst) for
verdenskapitalen.

Jakubowski skriver i "Ideology and
Superstructure in Historical Materialism", at "teori"
og "prakisis" må være en enhet; "praksisen"
må være en del av forståelsen av seg sjøl
(altså praksisen "forstår " - og reflekterer -
over seg sjøl). Her finnes ikke noe motsetning eller
atskillelse. Som Lenin sa; "Uten en revolusjpnær teori -
ingen revolusjonær bevegelse".

Jakubowski hadde en
meget spesiell og original oppfatning av utviklinga av proletarisk
klassebevissthet. Han mener at arbeiderklassa skaper den
"reformistiske bevissthet", men arbeiderne skaper også
en revolusjonær, "anarkistisk", som han kaller den,
bevissthet.  For Jakubowski er marxismen sammensmeltinga av
disse to, den reformistiske og den revolusjonær-anarkistiske
bevissthet.

Dette betydde dermed, ifølge Jakubowski, at
marxismen virkelig er arbeiderklassens egen teori og ideologi. Her
var han uenig med Lenin og Kautsky, som jo mente ar arbeiderne "på
egen hånd" bare er i stand til å produsere
reformistisk "faforeningsbevissthet". Lenin og Kautsky (og
stort sett alle retninger som kaller seg marxister - untatt
"rådskommunistene"), var, og er, av den oppfatninga
at Partiet, bestående bl.a. av småborgerlige
intellektuelle, må "tilføre" sosialistisk
sosialistisk, revolusjonær bevissthet "utenfra". Et
argument som, i følge Jakubowski, tilsynelatende bekrefter
Lenins og Kautskys syn, er det faktum at Marx og Engels var
"intellektuelle" (-ja Engels var vel til og med kapitalist
- men det er en annen historie).

Som svar på dette, sier
(i likhet med Raya Dunayewskaya) Jakubowski at Marx´og Engels´
teori var "umulig" uten at den stemte med arbeiderklassens
erfaringer og bevissthet, Og deres teori blei, i følge
Jakubowski, utvikla som en integrert del av den revolusjonære
arbeiderbevegelsens kamp.

Men Jakubowski har flere
"overraskelser".. Han sier at i spørsmålet om
bevisstheten til arbeiderne i forhold Partiet, tok Rosa Luxemburg
også "feil".  Rosa Luxemburg så på
Partiet som et "produkt av klassens bevissthet". Lenin, på
sin side, tok feil fordi han så på klassens eventuelle
"revolusjnære bevissthet", som et produkt av
Partiet.

Hva mente så Jakubowski sjøl, når
han hverken godtok Lenins og Kautskys syn, og heller ikke godtok Rosa
Luxemburgs syn? Jo, for Jakubowski var partiet både et produkt
av og en produsent av den proletariske bevissthet.

Jakubowski
bok er eksemplarisk klar og "lettlest". Den er morsom, og
meget original. Den engelske utgaven er på bare 128 sider. Jeg
oppfordrer alle som prøver å "tenke sjølvstendig"
om temaer og idéer innen marxisme, klassebevisthet og
historisk materialisme, og om forholdet mellom "basis" og
"overbygning", å skaffe seg denne boka! Den burde
oversettes!

S

Vår Not:

1. Ej att förväxla med
”Living Marxism” som gavs ut i slutet
30-talet i USA, där Paul Mattick var en drivande medlem. Den
”Living Marxism” som här refereras till var RCPs tidning i
Storbritannien mellan 1988-2000 och RCP var/är en trotskistisk
organisation. Däremot var ”Living Marxism i USA på
tretiotalet efterträdaren till International Council
Correspondens
, med bl.a. Karl Korsch och Paul Mattick som
huvudmedarbetare, den bytte namn till ”Living Marxism”
1938, och bytte namn igen till ”New Essays” 1942 då
den råds och vänsterkommunistiska gått under jorden
före och under andra världskriget.

IKS liv: