Presentation av en nyutkommen bok:

Utskriftsvänlig versionSend by email

”Kommunismen är inte en vacker idé,
utan en materiell nödvändighet” (del 1)

”Kommunism? Jaså det, som det var i
Ryssland. Staten kontrollerar hela ekonomin. Förutom några
få byråkrater, som tar alla beslut, och alla fick samma
låga lön. Ingen fick lämna landet”.

Nej! Detta är inte
Marx´ kommunism, som såg framför sig avskaffandet av
lönearbetet, avskaffandet av staten och nationsgränser,
till ett samhälle av fritt associerade producenter!

”Jaså den kommunismen. En underbar utopi.
En fin idé, men det fungerar inte i verkligheten…bättre
att göra vad vi kan för att göra kapitalismen mer
human”.

Vad som inte fungerar
är kapitalismen, som sedan länge har överlevt sig
själv och som drar med sig mänskligheten i en mardröm
av ekonomisk kollaps, krig och miljöförstöring.
Kommunismen är en nödvändighet för den fortsatta
överlevnaden och utvecklingen av den mänskliga arten. Den
är dessutom ingen utopi. Den uttrycker arbetarklassens
grundläggande historiska intressen.

Sedan 1990 och
kollapsen av det ”kommunistiska” blocket – i själva verket
en form av statskapitalism – har IKS publicerat en serie artiklar
om kommunismen i sitt teoretiska organ Revue
Internationale/International Review
. Från början var
detta projekt avsett att bli en serie om fyra eller fem artiklar som
klargjorde den verkliga betydelsen av kommunismen som svar till
borgarklassens lögnaktiga likställande av stalinism och
kommunism. När vi försökte tillämpa den
historiska metoden så rigoröst som möjligt, växte
serien till en mer djupgående undersökning av det
kommunistiska programmets historia, det successiva berikandet av
detta genom viktiga händelser i arbetarrörelsens historia
och i bidragen och debatterna från de kommunistiska
minoriteterna. Den första volymen av denna serie har just
publicerats i bokform.

Även om huvuddelen
av kapitlen i boken med nödvändighet är ägnade åt
grundläggande politiska frågor, eftersom det första
steget mot skapandet av kommunismen är upprättandet av
proletariatets diktatur, så är en av bokens
förutsättningar att kommunismen kommer att föra
mänskligheten bortom politikens realitet och kunna frisläppa
dess verkliga sociala natur. Boken ställer också frågan
om en marxistisk antropologi, om frågor som går till
grunden i vår förståelse av mänskligheten som
art. Sammansmältningen av de ”politiska” och
”antropologiska” dimensionerna i serien har i själva verket
varit ett av dess ledmotiv. Denna första volym börjar
därför med den ”primitiva” kommunismen och de utopiska
socialisterna, och med den unge Marx grandiosa vision av människans
alienation och de slutgiltiga målen för kommunismen; den
slutar efter masstrejken 1905 som signalerade att kapitalismen var på
väg in i en epok där den kommunistiska revolutionen hade
utvecklats från ett allmänt perspektiv för
arbetarrörelsen till att omedelbart ställas på
historiens dagordning.

Den andra volymen av
denna serie berör perioden från masstrejken 1905 till
slutet av den stora revolutionära våg som följde på
det första världskriget. En tredje volym är också
planerad, och vi avser att publicera båda som kompletterade
volymer till den som just publicerats.

Boken kan beställas
från oss. Den kostar 100 kronor + porto om den beställs
från I.R.

IKS.

Allmänna teoretiska frågor: